• مشاوره طراحی و تجهیز امکانات بهداشتی و درمانی
  • 0212238252
  • info@karamed.com

بیمارستان پارس

مشتری

بیمارستان پارس

تعداد تخت

210

تعداد طبقات

6

مکان

70000

وضعیت پروژه

در حال انجام

img

توضیحات پروژه

بیمارستان پارس زاهدان اولین بیمارستان خصوصی در استان سیستان و بلوچستان است. این بیمارستان در زاهدان ساخته شده است. اولین بیمارستان دارای شتاب دهنده خطی در استان است.

  • مشاور حق فسخ مشاوره منابع انسانی
  • مشاور حق فسخ مشاوره منابع انسانی
  • مشاور مهاجرت ، مشاوره اطلاعات
  • مشاور داروساز مشاور خلاق