• مشاوره طراحی و تجهیز امکانات بهداشتی و درمانی
  • 0212238252
  • info@karamed.com

مدیریت

img

درباره مدیریت

گروه مهندسی مشاوران طراحی و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی کرامد که در سال 2008 تأسیس شد ، با دریافت کمک های بسیار و ارزشمند از مهندسین و متخصصان بسیار مجرب و فوق حرفه ای و با اتخاذ بیشترین پروژه ، در پروژه های متعددی در زمینه تجهیز ، راه اندازی و استانداردسازی امکانات بهداشتی و درمانی فعال بوده است. روشها و تکنیکهای مدیریتی عملی و تثبیت شده با تأکید بر اصل مشارکت مشارکتی و مولد بین مشاور و مجری.

این شرکت همچنین با توجه به منابع فیزیکی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ایران در پروژه های عمرانی عمیقاً مشارکت داشته است و در نتیجه همواره از آخرین استانداردهای ملی و بین المللی در زمینه فعالیت خود آگاه و آگاه بوده است. همچنین در تألیف کتاب 20 جلدی “استانداردهای ایرانی برای برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن” نقش محوری و اساسی ایفا کرده است.